Anna Amazeen

 

 

 

SAMTALSSTÖD

Jag har genom mitt arbete som socionom och terapeut med socialt utsatta i 10 år i New York utvecklat en förmåga att hjälpa människors, genom ett engagemang och tro på människors förmågor att inte bara överleva, utan förändras och finna glädje. Mina tankar om samtalsstöd bygger på tron att alla människor har egna inre resurser och styrkor och att samtalets ändamål är att återupptäcka varje människas inre potentialer och självkärlek. För varje problem vi upplever finns alltid fröet till personlig utveckling och djupare mognad. För att hjälpa en individ att finna sin inneboende styrka att läka och förändra sitt liv måste den människans unika livsutmaningar förstås och accepteras till fullo.

HUR GÅR DET TILL

Samtalsstöd söks av människor som söker hjälp för en längre och kortare tid. Vi träffas för en fri konsultation och baserat på första mötet bestämmer vi tillsammans hur länge och hur ofta vi träffas.

Min och många andras erfarenhet är att både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi(KBT) är tillämpliga vid olika slags problem och personliga omständigheter. Det psykodynamiska förhållningssättet har en styrka i att förstå de inre processer av t ex psykisk konflikt, samt självbild och självvärdering, inre krav, lojaliteter och identifikationer. Genom KBT-metoder arbetar aktivt med betendeförändring – att inte bara samtala om det som varit, utan också skrida till handling, genom övningar, feedback och hemläxor. Värdet att kombinera dessa KBT och psykodynamiskt terapier ligger i att det ger både ökad insikt och konkret förändrat beteende.

Jag har tystnadsplikt och arbetar med en handledare. Ger samtalsstöd på både engelska och svenska.

TJÄNSTER

Jag har min bas i psykodynamiskt, kognitivt beteende och systemteoretiska teorier. Min utbildning är medvetet varierad och ger mig möjlighet att anpassa och använda de verktyg, teorier och förhållningssätt som fungerar bäst för varje invid.

* Kris- och stödsamtal
Stöd i akuta livskriser med intentionen att utöka strategier för att klara av och komma ur krisen.

* Individuella stödsamtal

Ges till dem som känner att de är fast i gamla mönster och behöver hjälp eller som vill ha hjälp att utvecklas vidare.

* Föräldrar och familjestöd
Familjer får hjälp att hitta nya förhållningssätt för att kunna lösa konflikter och problem.

Grupper för ungdomar
Ungdomar kan i grupp arbeta igenom svårigheter och få inspiration och stöd av gruppen.

* Terapi för barn.
Genom lek och samtal får barn hjälp att hantera konflikter och svårigheter.

VAD KOSTAR DET

Jag utgår från en bas taxa för familj och vuxna. Använder mig av en individ anpassad prisskala för ungdomar och arbetslösa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skapad av WOF factory skapad av WOF factory fotograf Elisabeth Ohlson Wallin