Anna Amazeen

PROJEKT RÖTTER

Projektet Rötter kommer att bygga upp en hemsida om ursprung för att stödja och stärka unga adopterades identitetsutveckling och förbättra adopterades välbefinnande genom ökad kunskap, samt att erbjuda omfattande information och göra informationen lättillgänglig inom områden som kan upplevas som känsliga i kontakter med familj, vänner, skola och arbetsplats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skapad av WOF factory skapad av WOF factory fotograf Elisabeth Ohlson Wallin