Anna Amazeen

 

 

 

ADOPTIONSSTÖD

Anna ger stöd och hjälp till adopterade och deras familjer. Adopterade och adoptivfamiljen står ofta inför andra utmaningar och möjligheter än icke adopterade och deras familjer. Vid förändringar i livet kan känslor komma upp om adoptionen som tidigare inte var påtagliga. Det kan ske vid till exempel sjukdom, skilsmässa, flytt, skolstart eller bortgång av nära anhörig. Det kan då vara skönt att prata och bearbeta tankar och känslor kring livssituationen. De förändringar och utmaningar som adopterade möter inom sig och i världen kan bidra till stress i familjen och bland anhöriga.

Adoptionen innebär frågor om varifrån den adopterade kommer ifrån, varför de blev adopterade och hur just deras adoption har påverkat dem. För några är dessa frågor viktiga, för vissa är de viktiga en viss tid och för andra så känns de inte viktiga alls. Ibland utlöser en livsförändring frågor kring ursprung och tillhörighet. Det kan vara obearbetade trauman som kommer upp och påminner om smärtsamma erfarenheter från tidigare. Samtalsstöd är en möjlighet att förstå nya aspekter av sig själv, minska oro, ångest, depressiva tankar och frigöra en oanad potential av kraft.

Anna har skrivit om adoption för ungdomar på Ungdomsmottagningens hemsida,
läs här.

VEM

Är du adopterad eller förälder, syskon eller partner till en som är adopterad och söker förstå de komplexa tankar och frågor som kommer upp som rör adoption. Vid anknytning, förluster och separationer kan starka känslor komma upp som behövs tas hand och förstås av både den som är adopterad och nära anhöriga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skapad av WOF factory skapad av WOF factory fotograf Elisabeth Ohlson Wallin