Anna Amazeen

 

 

 

 

 

 

 

Så det som intresserar oss är hur människor har tagit små steg framåt, uppbådat kraft och stått ut. Människor arbetar hela tiden med sin livssituation, även om det emellanåt innebär att resignera: En hjälpares arbete är att ansluta sig till det arbetet, belysa det, hitta det och bygga på vad det lovar.

(Saleebey. 1997)

 

 

skapad av WOF factory skapad av WOF factory fotograf Elisabeth Ohlson Wallin